Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Christelijke Basisschool 'Prins Willem Alexander'. Een school met alles onder één dak: (Basis)onderwijs, Tussenschoolse Opvang (TSO), Buitenschoolse Schoolse Opvang. Tevens een ruim aanbod van educatieve ondersteuning: Dyslexiebehandeling (Centraal Nederland) en Intraverte (hulp bij motoriek en zelfvertrouwen)..We bieden hiermee een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kinderen.

Verschil mag er zijn en fouten maken mag! ..zo zeggen we dat in Oostendorp (Elburg)

In de praktijk van alle dag proberen we dat ook concreet te maken. Dat vraagt best veel van elke leerkracht en is iedere keer weer een nieuwe uitdaging! Binnen onze school willen we zoveel mogelijk recht doen aan het omgaan met verschillen. Dat geldt voor de ruim 290 leerlingen verdeeld over 12 groepen. De Bijbelse waarden en normen zijn voor ons leidend. We willen werken vanuit zes kernwaarden die centraal staan in ons handelen:

Liefde  |  Respect  |  Toewijding  |  Betrouwbaarheid  |  Bewogenheid  |  Moed

Voor ouders die al meer thuis zijn in onze school, biedt de website diverse aanknopingspunten voor het laatste nieuws: de activiteitenkalender, de schoolgids, de nieuwsbrief en Twitter. Mocht u naar aanleiding van de geboden informatie nog vragen hebben, dan bent u welkom voor een gesprek of een vrijblijvende rondleiding in onze school. (Telefonisch contact: 0525-681789)

 

Met vriendelijke groet,

J. van der Stouwe (directeur)